I Pensionsportföljen ingår en livförsäkring för dig som kund.

Med vår livförsäkring utbetalas försäkringens kapitalbelopp till de efterlevande om du som kund mot förmodan skulle avlida innan du går i pension.

Så här fungerar det

  • Är du 54 år eller yngre är försäkringsbeloppet 100 000kr.
  • Är du mellan 55-60 år är försäkringsbeloppet  50 000kr.
  • Tjänsten aktiveras så snart vi mottagit din betalning.
  • Ett försäkringsbesked med mer information om försäkringen skickas per post så snart Efterlevandeskyddet aktiverats.
  • Hälsokrav – Kund hos Svensk Pensionstjänst ska ha varit fullt arbetsför de senaste 30 dagarna vid inträdet i försäkringen.
  • Ersättning betalas i första hand ut till make/maka/sambo, i andra hand till arvingar.