Personlig rådgivning

Som kund hos oss har du alltid tillgång till en personlig rådgivare.

Vi har lång och gedigen erfarenhet att hjälpa både privatpersoner och företag med att hitta framgångsrika försäkrings- och placeringslösningar

Svensk Pensionstjänst har tillstånd från Finansinspektion att verka som försäkringsförmedlare. Det innebär att vi samarbetar med de flesta svenska försäkringsbolag.

Samtliga anställda försäkringsförmedlare inom Svensk Pensionstjänst har genomgått utbildningar samt har kunskap och erfarenhet i enlighet med de lagar och förordningar som reglerar vår verksamhet.

Vår rådgivning ingår för dig som är kund hos oss.