Vi skapar förutsättningar för en bättre pension

Vi har med hjälp av vår samarbetspartner och deras rådgivare lång och gedigen erfarenhet av att hjälpa både företag och privatpersoner med att hitta framgångsrika försäkrings- och placeringslösningar. Svensk Pensionstjänst och deras samarbetspartner kan därför erbjuda ett stort urval av produkter som finns på finansmarknaden.

En aktiv och kostnadseffektiv förvaltning

Marknaden för försäkrings- och placeringslösningar är ett område i snabb utveckling. Vår samarbetspartner analyserar därför marknaden löpande och är mycket aktiva med att uppdatera våra kunder kring de nya möjligheter som uppstår.

Mångårig erfarenhet och nöjda kunder

Vår samarbetspartners rådgivare har en lång erfarenhet av att hjälpa privatpersoner att hitta bra lösningar som passar just deras behov och situation. Kontakta oss för mer information om hur vår lösning skulle se ut för dig.