Personuppgifter

Hos oss kan du alltid känna dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter.

Den 25 maj 2018 börjar en ny dataskyddslag att gälla inom EU. Den heter GDPR (General Data Protection Regulation) – på svenska Dataskyddsförordningen – som ersätter den tidigare Personuppgiftslagen (PuL).

Mycket är sig likt, däremot ställs det högre krav på oss som behandlar dina personuppgifter. Och det tycker vi är bra. Den nya lagen innebär även att vi mer utförligt förklarar hur vi sparar, analyserar och profilerar din kunddata.

Tack vare dina personuppgifter kan vi förbättra våra tjänster och vara relevanta i kommunikationen med dig. Om du är nyfiken på GDPR och vill veta mer om hur vi behandlar dina och eventuella medförsäkrades personuppgifter och vilka rättigheter ni har kan du läsa vidare i vår personuppgiftspolicy.