Aktiv förvaltning av tjänstepension, avtalspension och andra sparformer.

Vill du ägna dig åt andra saker än att kontinuerligt följa aktie-, råvaru-, ränte- och valutamarknaden?

Luta dig tillbaka och låt oss ta hand om detta!

Att välja en aktiv förvaltningstjänst för sin fondförsäkring har flera fördelar. Till att börja med får du förmånen att tillgångarna i fonderna kan bytas ut om läget i omvärlden skulle förändras. Så är inte fallet för aktiefonder som inte har aktiv förvaltning. En fond måste nämligen följa sin placeringsinriktning, oavsett om det går bra eller dåligt för den inriktningen. En aktivt förvaltad fond byter tillgångar om man bedömer att man kan få bättre avkastning inom ett annat område.

En annan fördel är att du själv slipper tänka på vilka fonder du ska ha. Du bör fundera kring vilken kunskap du har om fonder samt vilken risk du känner dig bekväm att ta. Rådgivaren rekommenderar en strategi utifrån dina val. På så sätt slipper du fundera över om du har rätt fond och rätt placeringsinriktning och kan tänka på annat istället.

De förvaltningstjänster vår samarbetspartner förmedlar finns tillgängliga i flera av de stora svenska försäkringsbolagen.

Kontakta oss så hjälper vi dig komma i kontakt med en rådgivare.